VISION. University, College of Jeonju
Чин сэтгэл
Үйлчилгээ
Бүтээл

Боловсролын үзэл суртал

Бүтээлч бас чин сэтгэлийн үнэн байгаад улс нийгэмийн хөгжлийн төлөөОролдох хүмүүсийг үржүүлэх.

Боловсролын зорилго

  1. Шинжээчдийг үржүүлэх
  2. Мэдээлл ба глобалчлалын Боловсрол
  3. Насан туршийн боловсрол