Хэрвээ Жонжү IC аас ирсэн үед

Жонжү хотын рүү шууд явж Хунам Жэилмүн гарч ирээвэл баруун тийшээ эргээд 10 орчим минутын явж аж үйлдвэрийн бүс явсан дараа, Орон сууц харагдаж Согук Гүүр байна.
Согук Гүүрний төгсгөлд замын хөдөлгөөний хөнгөнд баруун тийшээ эжгэж голын дагууд дөрөвдүгээрт гүүрд баруун тийшээ эжгэж яваад нэг урт гүүраас хойш Жонжү Бижон Коллеж гж шинж тэмдэгхаруулна.

Барууний Жонжү IC аас ирэх үед

Жонжү хотын рүү шууд 10 орчим минутын явбал Жонжү Их Сургууль байж, Жонжү Их Сургуулын үүдэндээ дамжуулан Жонжү Бижон Коллежд ирэж болно.