Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Цахилгаан тэнхим (Electricity) Дижитал цахилгаан эрчим хүч бамэдээллийн гүйцэдгэл
Цахилгааний тэнхим бол дижитал цахилгаан эрчим хүч ба мэдээллийн эринд гол функцтай цахилгаан эрчим хүчний хяналтын технологийг голцуу заадаг. Энэ тэнхим нь дижитал цахилгаан эрчим хүчний хяналтын инженер, микропроцессор, мэдрэгчийн үндсэн технологи, мотор хяналтын инженер, цахилгаан эрчим хүчний дамжуулах инженер гэх мэт үндсэний мэдээллийг заадаг. Үүнээс гадна PLC-ийг хэрэглэн хяналтын шистем, цахилгаан эрчим хүчний автомашин шистем, Цахилгааний-CAD гэх мэт төрөл бүрийн хамгийн сүүлийн үеийн туршилт8 бэлтгэл тоног төхөөрөмж болон хэмжих багаж уудийг ашиглан хэрэглээний дадлага сургалтийг бэхжуулээд дижитал цахилгаан эрчим хүчний мэдээлэл шистемийн дизайн, үйлдвэрлэл, ашлгалт болон засвар үйлчилгээ чадвартай бас ирээдүй рүү чиглэсэн тусгай техникч хүмүүжүүлэнэ.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Техникийн тушаалтан, Солонгос Цахилгаан Эрчим Хүчний Корпорац, Солонгос Цахилгаан Эрчим Хүчний Аюулгүй Байдлын Корпорац, Кореа Телеком, тус бүр аж үйлдвэрийн салбар дахь компани, батлан хамгаалахын аж үйлдвэрийн компани(цэргийн албанаас челеелелт), Солонгос 3 Цэргийн Сургууль зэргэ.

Холбогдох баталгаажуулалт

Цахилгаан эрчим хүчний аж үйлдвэрийн(барилгын аж үйлдвэрийн )техникч, цахилгааний машиний инженер, галтай тэмцэх тоног төхөөрөмжийн инженер, төмөр замын дохионы инженер, кабел утасний тоног төхөөрөмжийн инженер, лифтийн инженер, дохионы аюулгүй байдлын инженер зэргэ.

Холблл барих (+82)63-220-3830