Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Дижитал электроний мэдээлэл тэнхим (Digital Electronics & Information) мэдээллийн технологийг хэрэглээний хагас дамжуулагчний дизайний ялгаатай курс
Компьютер мэдээллийн технологигэж үндсэн дээр дижитал электроний салбар бол одоо Солонгосийг эх технологитай улс, үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгийн нийлүүлэгч болон олон улсын стандартийн бөрөө удирдах улс болж, дэлхийн хоёр дахь том үйлдвэрлэгч болохоор баригдсан стратегийн аж үйлдвэрийн нэг бой юм. Дижитал дэлгэц(LCD телевиз, дэлгэц) зах зээлд дэлхийн 1 дугаар, гар утасны зах зээлд 2 дүгээрр, хагас дамжуулагчний зах зээлийн 8 салбард дэлхийн 1 дугаар том үйлдвэрлэгч бой гол стратегийн аж үйлдвэрийн нэг болно. Солонгос улс энэ салбар дахь ажилтнуудийн хүмүүжил ба аж үйлдвэрийн хөгжлийн тулдь оролдож байдаг. Иймээс дижитал электроний болон хагас дамжуулагчийн салбар дахь шистемтэй сургалтаар дамжуулан компанид хэрэгтэй пратик техникчийг халамжилж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Дижитал электроний болон дэлгэц салбар, хагас дамжуулагч дизайн ба үйлдвэрлэлийн салбар, LED үйлдвэрлэл бас хэрэглээний салбар, электроний эрүүл мэндийн төхөөрөмжүүд үйл ажиллагааний салбар, нисэх онгоц болон автомашин аж үйлдвэрийн салбар, мэдээлэл, харилцаа холбооны үйл явцний салбар, дижитал телевиз /өргөн нэвтрүүлгийн технологийн үйл ажиллагааний салбар, нүүр хуудас Сүлжээний суулгалт захиргааний салбар, IT SOC судалгааний салбар, дараагийн үеийн зөөврийн компьютерийн дизайн ба ассамблейн салбар, IT, BT, NT-ийн гол аж үйлдвэрийн салбар дахь судалгаа шинжилгээ, боловсруулалтын байгууллагууд, Техникийн тушаалтан болон боловсролын судалгаа шинжилгээн байгууллагууд

Холбогдох баталгаажуулалт

электроний Хэлхээний дизайн (аж үйлдвэрийн )техникч, хагас дамжуулагчийн дизайн (аж үйлдвэрийн) техникч, дижитал хяналтын (аж үйлдвэрийн) техникч, радиогийн харилцаа холбоо(аж үйлдвэрийн) техникч, мэдээлэлхарилцаа холбоо (аж үйлдвэрийн) техникч, мэдээлэлхарилцаа холбоо тоног төхөөрөмжийн (аж үйлдвэрийн) техникч, компьютерийн(аж үйлдвэрийн) техникч, мэдээллийн технологи (аж үйлдвэрийн) техникч, албан тасалгааны автоматжуулалт(аж үйлдвэрийн) техникч, интернэт ажиглагч

Холблл барих (+82)63-220-3940