Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Мэдээлэл, харилцаа холбоо тэнхим (Information & Communication) мэдлэг ба мэдээллийн хүчрхэг орон роо бидний алхам
Зөвхөн радио ба телевиз байсан электроний инженерийн 70-аад ба 80-аад оны зөөврийн компьютерийн болон мэдээлэлхарилцаа холбоогий маш нөлөөтэй байх өнөөдөр. Тэгвэл маргааш нь мэдээж мобайл компьютерийг маш нөлөөтэй болох байхаа. Ухаалаг утас төлөөлөх мобайлийн эринд бид компьютерийг өмсөж амьсгалах шиг хэзээ ч, хаана ч сүлжээнд холбож чадах хаа сайгүй хэрэглэгддэг дэлхий нээлттэй байна. Мэдээлэл, харилцаа холбооний тэнхим бол 38 жилийн тэнхимийн уламжлалтаар дамжуулж хуримтлагдсан боловсролын ноу-хау ба өрсөлдөх чадвартайгаар шилдэг боловсролын орчинтэй. Өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин, төрөл бүр улсийн техникийн чадварын шалгалтний засвар үйлчилгээ ба үйлдлийн газарболох нь батлагдсан. Үүнээс гадна манай тэнхимаас төгссөн 2,600 илүү төгсөгч тус бүр салбарт ганцаарчилсан мөрөөдлийг биелүүлэхийн ба тэнхимийн хөгжлийн тулдь хувь нэмэр орууладаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Хөдөлгөөн харилцаа холбоо (SK, KT,LG), харилцаа холбоо барилга, барилга болон CA телевиз, харилцаа холбооний хувийн компаниуд, албан хаач(Цагдаагийн харилцаа холбоо болон компьютерийн ажил), цэргийн иргэний ажилтан(харилцаа холбоо), интернетийн үйлчилгээ, электроний худалдаа, компьютер болон харилцаа холбоо ба холбоотой мэдээлэлхарилцаа холбоо аж үйлдвэрийн салбар, Аж ахуйн нэгжийн харилцаа холбоо шистемийн үйл ажиллагаа

Холбогдох баталгаажуулалт

диогийн тоног төхөөрөмжийн инженер, мэдээлэлхарилцаа холбоо инженер, харилцаа холбоо кабелийн инженер, мэдээллийн боловсруулалт, албан тасалгааны автоматжуулалт, өргөн нэвтрүүлэг, харилцаа холбоо инженер, мэдээллийн технологи инженер, интернэт ажиглагч, мультимедиа бүтээгдэхүүний шинжээч, диогийн интернэт оператор

Холблл барих (+82)63-220-3850