Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Архитектур тэнхим (Architecture) бүтээлч барилгын соёлийг удирдан зохион явуулах барилгач
Барилгын талбайн бодит ажил голлосон боловсрол, хамгийн сүүлийн үеийн технологийн боловсролоор дамжуулан бүтээлч барилгын соёлийг удирдан зохион явуулах барилгач (Architect) болон барилгын инженер(Professional Engineer) бэлтгэх нь архитектурын тэнхимийн алсын хараа болно. Динамикаар өөрчлөх дэлхий ба нийгэмийн шаардлага үгсэхүүр ялгаатай бас тусгай олон улсын боловсролыг дагаж явна. бүдүүн мэргэжилийн, барилгйн ил тод байдал, манлайлал, нийгумийн үүрэг хариуцлага зэргэ хүлээн зөвшөөрж, барилгын бүх салбард тусгай бас ерөнхий ажил ийг хийж чадах ажилтнуудийг халамжилж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Барилгдизайн албан газар, барилгын компаниуд, барилгын бүтэцний албан газар, барилгтоног төхөөрөмжийн компаниу, барилгын төлөвлөлт ба үл хөдлөх хөрөнгөний консалтинг, интерьер дизайн ∙барилгын компани, бүтэц аюулын үнэлгээний албан газар, таатай нөхцөл, хангамжуудийн засвар үйлчилгээний компаниуд, барилгын шинэчлэлт засварын компаниу, сэргээн босголтийн консалтинг компаниу, барилгын чанарын тест компаниуд, барилгын материал тест компаниуд, тусгай барилгын компаниуд, орон сууцны оператор, хамтран орон сууцны болон албан газар барилгын менежмент компаниуд, барилг холбоотой албан хаач, дунд сургуулийн дадлагын багш, барилгхолбоотой тэнхимд шилжүүлээд элсэлт зэргэ.

Холбогдох баталгаажуулалт

барилг(аж үйлдвэрийн) техникч, барилгын аюулгүй байдал(аж үйлдвэрийн) техникч, интерьер барилг(аж үйлдвэрийн) техникч, барилгтоног төхөөрөмжийн (аж үйлдвэрийн) техникч, барилг өргийн (аж үйлдвэрийн) техникч, барилг ерөнхий барилгын(аж үйлдвэрийн) техникч, барилгын материал тест (аж үйлдвэрийн) техникч зэргэ.

Холблл барих (+82)63-220-3870