Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Компьютермэдээлэл тэнхим (Computer Engineering) дэлхий ийг нэгтгсэн компьютер шистем
компьютер мэдээлэл тэнхим бол мэдээллийн нийгэм шаардлагатай компьютер болон мэдээллийн технологи салбар(IT)-ийн бодит ажил чадвартай шинжээчийг хүмүүжилдэг. Ялангуяа аж үйлдвэрийн компани бодит ажил голлосон боловсролын мэргэжлийн хөтөлбөр нь нэг тэнхим дахь ч хамгийн сүүлийн технологийн цаашдын чиг хандлага ба оюутны сонирхолтай салбараас хамаарч мэргэжлийг хуваагаад голлосон сурж чадах шистем бой. Энэд компьютерийн хууль бус нэвтрэлт болон хамгаалалтын мэргэжил ба ухаалаг ба бүтээгдэхүүн мэргэжил зэргэ бой юм.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

ITхолбоотой том компаниуд(Самсунг, LG зэргэ), IT програм хангамж(DB, вэб, тоглоомууд интранет, C/S, сүлжээн, агуулагдсан шистем, мультимедиа) үйлдвэрлэлын компаниу, компьютерийн өрөө(том компаниуд, санхүүгийн байгууллагууд, коллеж засгийн газар, институт), SI компани, компьютер сүлжээн дизайн болон захиргааний компани, компьютер хууль бус нэвтрэлт болон хамгаалалтын компани, Ухаалаг утас програмийн үйлдвэрлэлын компани, вэб бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлын компани, интернетийн үйлчилгээ компани, техникийн тушаалтан, МТ салбар дахь компанийн үүсгэн байгуулах, компьютер холбоотой 3-р ангд шилжүүлээд элсэлт.

Холбогдох баталгаажуулалт

олон улсын баталгаажуулалт

  • JAVA холбоотой : SCJP, SCWCD, SCBCD,SCMA зэргэ
  • Шистем холбоотой : MCSA, MCSE, LPIC зэргэ
  • Компьютерсүлжээн холбоотой : CCNA, CCNP, SCNA зэргэ
  • Албан газар холбоотой : MOS

Солонгос дотоодын баталгаажуулалт

  • Мэдээллийн боловсруулалтинженер, албан тасалгааны автоматжуулалт инженер, компьютер ашиглалтын чадвар
  • Мэдээлэлхамгаалалтын инженер(SIS), дижитал хууль анагаах ухааний шинжээч

Холблл барих (+82)63-220 -3860