Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Өргөн нэвтрүүлгийн Видео Дизайн тэнхим (Broadcasting & Visual Design) хамгийн сүүлийн үеийн видео ба харааны дизайний дууссан
Энэ тэнхим бол Хойд Чолла аймаг дахь зөвхөн нэгэн байх харааны дизайний ба өргөн нэвтрүүлэг видео курс зэргээр сурж чадах газар юм. Газрын долгионы өргөн нэвтрүүлэг, кабелийн өргөн нэвтрүүлэг болон рекламийн видео үйлдвэрллын өргөн нэвтрүүлэгвидеоний тухай боловсрол ба компьютерийн график ашигласан нийтлэл, савлагаа, график ашигласан хүмүүс ба амьтадийн зураг, сурталчилгааны дизайн зэргэээс харааны дизайний тухай заадаг. Төгссөний дараа өөрийн авьяас чадвараас харааны дизайний салбар ба өргөн нэвтрүүлэг видео салбард өргөн бас төрөл бүрийн ажил сонгож чадна.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Өргөн нэвтрүүлэгийн газар болон кабелийн телевиз өргөн нэвтрүүлэгийн газар, интернетийн өргөн нэвтрүүлэгийн газар, видео бүтээлын компани, орон нутгийн засгийн газар болон олон нийтийн байгууллагуудийн нийттэй харилцах харилцааны төлөөлөгч, компанийн нийттэй харилцах харилцааны өрөө, кино үйлдвэрлэлийн компани, хурим тусгай студи, гэрчилгээтэй аж үйлдвэрийн дижайн тусгай компаниу(Солонгосын Дижайн Институт/Мэдлэгийн Эдийн засгийн яам), интерьер барилгдижайн(интерьер дижайн). төрөл бүрийн салбард дижайн болон мультимедиа холбоотой үйлдвэрлэл ба аж үйлдвэрийн компани, ахлах сургуулын видео дижайний анги болон компьютер графикийн ангийн туслагч багш, аж үйлдвэрийн дижайн тусгай сургууль болон дижайн сургуулын багш, орон нутгийн засгийн газар албан хаач болон дижайн холбоотой байгууллагууд, боловсролын байгууллагууд, аймаг дахь ба гадаад аж үйлдвэрийн дижайн болон өргөн нэвтрүүлэгийн видео мэргэжилтэй холбоотой 4 жилийн их сургуульд шилжүүлээд элсэлт.

Холбогдох баталгаажуулалт

Харааны дизайний (аж үйлдвэрийн) техникч, компьютерийн график ашлгаласан техникч, савлагаа дижайн(аж үйлдвэрийн) техникч, вэб дижайн техникч, колорист(аж үйлдвэрийн) техникч, GTO, GTQI, Adobe-ийн гэрчилгээтэй баталгаажуулалт, 3DшинжээчГэрчилгээний баталгаажуулалт

Холблл барих (+82)63-220-3950