Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Автомат машин тэнхим (Automated Machinery Engineering) аж үйлдвэрийн нийгэмийн суурь болон төв бой судалгаан
1976 онд энэ коллеж бий болгохцаг хугацаад хамтдаа байгуулагдсан машин тэнхимд суурилдаг тэнхим бой. Өндөр ажил эрхлэлтийн түвшинтэй өрсөлдөх чадвартай тэнхим юм. IT технологи ба машин технологинэгтгэсэж, компьютерийг ашиглан CAD, CAM, CAE-ийн хичээл болон робот инженер, PLC програмчлал, гидравлик ба агаар мандлын даралтын хэлхээний, автомашин холбоотой хичээл зааж ургамлын автоматжуулалт ба бүтээгдэхүүний автоматжуулалтын техникч халамжилж байдаг. Одоо Хойд Чолла аймаг дахь аж үйлдвэрийн компанид мэдээжийн хэрэг олон нийтийн байгууллагууд ч туршлагатай төгсөгчд сайхан ажилдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ба төрөл бүрийн програмтай баясгалант боловсролыл гүйцэдгэж, Дүсан Инфракуоний ангид сурсан дараа жил бүр том компаниуд ажил авч чадана. Бас өөдрөг мэргэжлийн болгэмийн үйл ажиллагаа хийж бой тэнхим юм.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Ерөнхий машинтай холбоотой салбар, бүтээгдэхүүний аж үйлдвэрийн талбай, ургамлын автоматжуулалт технологитэй холбоотой компаниу, нарийвчлал машинист болон маш нарийвчлал машинисттай холбоотой технологи салбар, робот холбоотой технологийн салбар, автомашинтай холбоотой технологи салбар, барилгын машинтай холбоотой салбар

Холбогдох баталгаажуулалт

Бүтээгдэхүүний автоматжуулалтын инженер, мехатроникийн инженер, компьютерийн боловсруулалтийн инженер, автомашин хяналтын инженер, бүтээгдэхүүний машин ий инженер, барилгын машиний инженер, ерөнхий машиний инженер

Холблл барих (+82)63-220-4070