Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

хөлөг онгоц үйлдвэрлэл ба далай тэнхим (Shipbuilding & Marine Engineering) Цэнхэр далайн мөрөөдөл, ажилтнуудүмүүжил сургалтууд
1990-ээд оны сүүлээрээс дэлхий хамгийн шилдэг болдаг усан онгоц үйлдвэрлэлын аж үйлдвэрийн хүгжилийн цаг хугацаад хамтдаа 2009 онд шин Байгуулагдсан тэнхим бой. Усан онгоц үйлдвэрлэлийн дизайн болон бүтээгдэхүүнийтэй холбоотой судалгаан ба технологи сурж чадан тэнхим юм. Хойд Чолла аймаг дахь болон Солонгос дотоодын шилдэг усан онгоц үйлдвэрлэлийн ажилчд үмүүжилэх гэх зорилттай мөрөөдөл гүйцэдгэлж чадах ажилтнуудийг үмүүжилэх сургалтууд юм.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Хендай хүнд аж үйлдвэр/Дэвү усан онгоц үйлдвэрлэл далай/Самсунг хүнд аж үйлдвэр/STX усан онгоц үйлдвэрлэл /LG дэлгэц гэх мэт том компаниуд, хүргэлт болон ерөнхий бүтэц ус дизайн салбар, хүргэлт тоног төхөөрөмж, хүргэлтын хөдөлгүүр гэх мэт усан онгоц үйлдвэрлэл тоног төхөөрөмж бүтээгдэхүүний тусгай компаниу, Газрын тээвэр, Далайн хэргийн яам ба Мэдлэгийн Эдийн засгийн яам гэх мэт холбоотой засгийн газарын байгууллагууд болон орон нутгийн техникийн тушаалтан, машин болон автомашинтай холбоотой аж үйлдвэрийн салбар, 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт болон Солонгос 3 Цэргийн Сургууль шилжүүлээд элсэлж тушаалтан болж чадан, Гүнсан Их Сургуурын усан онгоц үйлдвэрлэлийн инженер тэнхим тай боловсролын гэрээ тавч шилжүүлээд элсэлэхд ашиг тусыг өгдөг.

Холбогдох баталгаажуулалт

Усан онгоц үйлдвэрлэлийн инженер, гануур инженер, хүргэлтын инженер, эрчим хучтай усан зугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмжийн оператор, аж үйлдвэрийн усанд шумбагч болон усан онгоцний лиценз, мэдээллийн боловсруулалтын инженер/чанарын захиргааний инженер, аж үйлдвэрийн аюулгүй байдалинженер, машин дизайн инженер, компьютер хэрэглээний машинистийн инженер

Холблл барих (+82)63-220-4090