Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

олон улсын хамтын ажиллагаа технологи тэнхим (International Cooperation and Technology) World Changers!
Энэ тэнхим нь тусгай технологи ба олон улсын үйлдвэрлэлийн өөр хоорондоо хамтын ажиллагаа, орон нутгийн нийгэм үйлдвэрлэлтэй холбоотой курс бас заадаг. Иймээс олон улсын эринд өөрчлөлт ба орилт идэвхтэй хүлээн аваад, орон нутгийн нийгэм ба улс, дэлхий өөрчлөлт болон хөгжлийн тулдь удирдан зохион явуулах тусгай бас дэлхий дахинаа ирээдүйн удирдагчийг үмүүжилэнэ. Ялангуяа сургалтын төлбөрийн бүтэн тэтгэлэгт ба нэгэн хүмүүн нэгэн технологи мэргэжилын шистемээр дамжуулан Солонгос дотоодын болон гадаад улсаас ирсэн оюутаноодийг дэлхий өөрчлөлттэй хамдаа ургах үнэнч шударгаар бас мэдлэг чадвартай ажилтнуудийг хүмүүжүүлэнэ. Үүний тулд, бүтээлч сэтгэлгээний арга замийг зааж, нийгэмд үйлчлэх хүмүүнлэг, ухаан оюуны чадамж, технологитай тусгай мэргэжилийн ажилтнуудийг халамжилж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Тусгай салбард бодит ажил мэдлэгтай орон нутгийн нийгэмийн үйлдвэрлэл, олон улсын үйлдвэрлэлтэй хамтын ажиллагаа, ODA шинжээч зэргэ төрөл бүрийн үйл ажиллагаагий сонгож болно.

Холбогдох баталгаажуулалт

Тус бүр мэргэжилийн салбарийн баталгаажуулалт(Жишээ нь, автомашиний засвард үйлчилгээтэй холбоотой баталгаажуулалт, урлагийн гоо сайхантай холбоотой баталгаажуулалт, Таэквондотой холбоотой баталгаажуулалт, Нийгмийн халамжтай холбоотой баталгаажуулалт зэргэ), гадаад улстай холбоотой баталгаажуулалт(TOEIC, HSK, TOPIK)

Холблл барих (+82)63-220- 3990