Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс бол тус бүр онцлогтай 4 тэнхимээр дамжуулан нийгэмийн үзэгдэлийн тухай шистемтэйгээр шинжилж бодит ажилийн чадвар тариаад, манай нийгэмд шаардлагатай практик ажилтнуудийг үмүүжилж байдаг.
Мэдээлэл ба даяарчлалийн эринд шаардлагатай бүтээлч манлайлалтай ажилтнууд, Хүмүүсын амьдралын чанарыг сайжруулж болхо шинэлэг оюун санаагий тагих судалгааний хэлтэс бой нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс юм.

Бага насны хүүхдийн боловсролын тэнхим (Early Childhood Education) Хүүхдийн нүдээс ирээдүйийг харна.
Бага насны хүүхдийн боловсролын тэнхим нь нярай хүүхдийн боловсролын тулд багшийг халамжилж байдаг. Хүүхэд ахуй насанд нь хүмүүний өсөлтд маш чухал ач холбогдолтой юм. Үүний тулд өсөлтийн онол, үр дүнтэй сурах бичигийн үйлдвэрлэл болон дидактикс зэргэйн тухай сурна. Бас бага насны хүүхдийн боловсролын талбайд ашиглаж чадах хүүхдийн тулд компьютердийн нэгдмэл ашиглалтын технологииг сурна. Энэ тэнхимийн төгссөн дараа олон нийтийн ба хувийн хэвшлийн цэцэрлэг болон улсын ба олон нийтийн, корпораци ба хувийн хэвшлийн хүүхдийн багш зэргэ мэргэжилийг сонгож болно.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Олон нийтийн ба хувийн хэвшлийн цэцэрлэгбагш, улсын ба олон нийтийн, корпораци ба хувийн хэвшлийн хүүхдийн багш, 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт, бага насны хүүхдийн боловсролын тусгай багш, мэргэжлийн авьяас чадвар дадлагын багш, цэцэрлэг ба хүүхдийн газар болон бага насны хүүхдийн сургууль ажиллуулана. Бага насны хүүхд ба холбоотой байгууллагууд(сонин, өргөн нэвтрүүлэг, нийтлэл, хүүхэлдэйн кино, нийттэй харилцах харилцааны, сургууль зэргэ) зэрэг

Холбогдох баталгаажуулалт

цэцэрлэг хоёр дахын багшийн баталгаажуулалт(Боловсролын Ям, тестээс чөлөөлөх үгүй баталгаажуулалт авна), яслийн багш хоёр дахь багшийн баталгаажуулалт(Эрүүл мэнд, хүний үйлчилгээний ям, тестээс чөлөөлөх үгүй баталгаажуулалт авна), бага насны хүүхдийн амралтийн чөлөөт цагийн багшийн баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн кемпийний удирдагч баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн спортын удирдагч баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдалзахиргааний удирдагч баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн Англи хэлний боловсролтай холбоотой багш баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн компьютер боловсролтай холбоотой удирдагч баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн ба холбоотой баталгаажуулалт(агаарын бөмбөлөг урлаг, POP, хөөсөөр урлаг, Ukulele, Ikebana зэргэ)

Inquiry (+82)63-220-3960