Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Эрүүл мэндын салбар (Health Areas)

Эрүүл саруул нийгэмийн тул шилдэг ажилтнуудийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Онцлогтай боловсролын ноу-хаутайгаар өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин өрсөлдөх чадвартай тэнхим байна. Солонгосын эрүүл мэнд салбарийг удирдах шинжээч үржүүлэх эрүүл мэнд тэнхим юм.

Сувилахуйн тэнхим (Nursing Science) шинжлэх ухааны тусгай мэдлэгтай сувилагчдииг хүмүүжүүлэнэ.
Амь ба хүнийг хүндлэх хариуцлагын сэтгэлгээ ба Үйлчилгээний сэтгэлийн үндсэн дээр шинжлэх ухааны тусгай мэдлэг ба технологитайтай тусгай мэргэжилийн ажилч хүмүүжүүлэнэ. Үүнээс гадна эгзэгтэй сэтгэлгээний арга зам чадварийг бэхжуулэн баримтад тулгуурласан сувилахуйн арбитраар хянан чадварийг өсж бодит ажилд хэрэглэх чадварийг бэхжүүлэнэ. Бүтээлч асуудлыг шийдэх чадвар авч шинжээчийн зан төлөв ба мэдлэгтай сувилагчийн ажилчдийг хүмүүжүүлэнэ. Соёлын олон талт байдал хүлээн зөвшөөрж гадаад хэлний мэдлэгий бэхжуулэн олон улсын ураг төрөл ба гадаадад ажиллахаар дамжуулан олон улсын сувилахуйн ажилчийг хүмүүжүүлэхийн тулд захиалгын төрөлын боловсролийг хиина.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Клиникийн сувилагч(их сургуулийн эмнэлэг, ерөнхийдөө эмнэлэг, клиник, нөхөн сэргээлтийн эмнэлэг, мэндэмнэлэг, дорно дахины анагаах ухаан эмнэлэг зэргэ), эрүүл мэндийн албан хаач болон эрүүл мэнд клиник(эрүүл мэндийн клиник, эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн салбар), бага сургууль, дунд сургууль болон ахлах сургуулын эрүүл мэндийн багш, аж үйлдвэрийн тахир дутууний сувилагч, даатгал тойм хянагч ба яаралтай тусламжийн ажилч, эх баригч болон төрсний дараах эрүүл мэндийн төвүүдийн удирдлага, АНУ-ын RN баталгаажуулалт авахаар дамжуулан хилийн чанад дахь хөдөлмөр эрхлэлт, анагаах ухааний их сургуурьд шилжүүлээд элсэлэх үед пунктээртай бас 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт зэргэ

Холбогдох баталгаажуулалт

сувилагч лиценз, эрүүл мэндбагш баталгаажуулалт, эрүүл мэндийн боловсролийн ажилч 1-р зэргийн, яслийн багш хоёр дахь, мэндийн хамгаалагч 1-р зэргийн, эх баригчлиценз, гэх мэт тусгай сувилагч гэж мэт баталгаажуулалт авч болно

Inquiry (+82)63-220-3810