Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Эрүүл мэндын салбар (Health Areas)

Эрүүл саруул нийгэмийн тул шилдэг ажилтнуудийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Онцлогтай боловсролын ноу-хаутайгаар өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин өрсөлдөх чадвартай тэнхим байна. Солонгосын эрүүл мэнд салбарийг удирдах шинжээч үржүүлэх эрүүл мэнд тэнхим юм.

Биеийн эмчилгээний тэнхим (Department of Physical Therapy) “Дэлхийн түвшний тусгай физик эмчилгээний эмч хүмүүжил ”
Физик эмчилгээний эмч бол шистемтэй анагаах ухааний мэдлэг гэх үндсэн дээр төрөл бүрийн өвчтөний эрүүл мэндийн ба эрүүл мэнд, нөхөн сэргээлтийн үүрэг хариуцлах тусгай эдгээгч бой юм. Энэ коллеж биеийн эмчилгээний тэнхимд клиникийн эрүүл мэндийн орчинд шаардлагатай онол ба практик эмчилгээний технологитай практик ажилтнуудийг хүмүүжилээс зэргээр дэлхийн түвшний коллеж шиг дэлхий дахинаа оюун ухаан, дэлхий дахинаа өрсөлдөх чадвартай онц ажилтнуудийг хүмүүжүүлэнэ. Бас энэ коллежийн боловсролын санаан дээр үндэслэн төлөвшсөн хүмүүнлэг ба нийгумийн сайн зуршлуудыгтай онц физик эмчилгээний эмч халамжилж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Эрүүл мэндийн байгууллагуудийн салбар(их сургуулийн эмнэлэг, ерөнхийдөө эмнэлэг, клиник, нөхөн сэргээлтийн эмнэлэг, мэндийн эмнэлэг, дорно дахины анагаах ухаан эмнэлэг, дорно дахины анагаах ухаан эмнэлэг зэргэ), том компаниуд Физик эмчилгээний газар(эрүүл мэндийн захиргааний баг), эрүүл мэнд байгууллагуудийн салбар(эрүүл мэндийн албан хаач, эрүүл мэндт ажилч, эрүүл мэндийн төв, эрүүл мэндийн төвийн салбах), нөхөн сэргээлтийн холбоотой салбар (нөхөн сэргээлтийн эмнэлэг, мэндийн эмнэлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгмийн халамжийн ажилч, настай хүмүүсын гэр зэргэ), спортхолбоотой салбар(мэргэжлийн спорт багийн эмч, спорт сургагч багш, спорт институт), боловсролын салбар(хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай сургуулын багш), судалгааийн салбар (профессор, нөхөн сэргээлтийн холбоотой институт), хилийн чанад дахь хөдөлмөр эрхлэлт, 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт зэргэ

Холбогдох баталгаажуулалт

физик эмчилгээний эмч лиценз, эмчилгээний боловсролын дадлагын багш баталгаажуулалт, настай ажилтнуудийн амьдрал зөвлөгч баталгаажуулалт

Inquiry (+82)63-220-3930