Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Эрүүл мэндын салбар (Health Areas)

Эрүүл саруул нийгэмийн тул шилдэг ажилтнуудийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Онцлогтай боловсролын ноу-хаутайгаар өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин өрсөлдөх чадвартай тэнхим байна. Солонгосын эрүүл мэнд салбарийг удирдах шинжээч үржүүлэх эрүүл мэнд тэнхим юм.

Шүдний эрүүл ахуйн тэнхим (Dental Hygiene) дэлхий рүү VISION, тусгай шүдний арион цэвэрийн сувирагчийг бэлтгэх сургалтууд
Шүдний эрүүл ахуйн тэнхим нь хүмүүсийн шүдний эрүүл мэндийн сайжруулж амьдралын чанарболовсронгуй болгохоор шүдний өвчнийг урьдчилан сэргийлэхшинжээчийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Тусгай бас мэдлэг чадвартай шүдний арион цэвэрийн сувирагчийг хүмүүжүүлэх гэх зорилттай байна. Ялангуяа манай коллежийн "Христэд итгэгч мөн сургаалийн үндсэн дээр бүтээлч чин сэтгэлийн улс ба нийгэмийн хргжилийн тулд үйлчлэх мэдлэг чадвартай тусгай мэргэжилтэн хүмүүжүүлэнэ“гэх сургуулын байгуулсан философийн үндсэн дээр үйлчилгээний сэтгэл ба төлөвшсөн хүмүүнлэгтэй тусгай ажилчдийг хүмүүжүүлээд хүмүүсийн шүдний эрүүл мэнд сайжруулахд хувь нэмэр оруулах тэнхим болохийн тулд шаргуу ажилдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Клиникийн шүдний арион цэвэрийн сувирагч(ерөнхийдөө эмнэлэг, шүдний их сургуулын шүдний эмнэлэг, шүдний эмнэлэг, улс ба хотийн эмнэлэг шүдний эмнэлэг зэргэ), засгийн газар ба компани, санхүүгийн байгууллагууд эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндшүдний арион цэвэрийн сувирагч(эрүүл мэндийн төв болон эрүүл мэндийн төвийн салбах), эрүүл мэндийн даатгал захиргааний олон нийтийн корпораци болон холбоо, засгийн газарын болон орон нутгийн засгийн газар шүдний эрүүл мэндтэй холбоотой салбар, боловсролын байгууллагууд, шүдний холбоотой материалын үйлдвэрлэл компаниу, шүдний арион цэвэрийн армийн түрүүч, АНУ ба Канад зэргийн хилийн чанад дахь хөдөлмөр эрхлэлт, 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт болон шүдний арион цэвэрийн бакалаврын курсд элсэлт

Холбогдох баталгаажуулалт

шүдний арион цэвэрийн сувирагч лиценз

Inquiry (+82)63-220-4100