Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Эрүүл мэндын салбар (Health Areas)

Эрүүл саруул нийгэмийн тул шилдэг ажилтнуудийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Онцлогтай боловсролын ноу-хаутайгаар өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин өрсөлдөх чадвартай тэнхим байна. Солонгосын эрүүл мэнд салбарийг удирдах шинжээч үржүүлэх эрүүл мэнд тэнхим юм.

Эрүүл мэндзахиргааны тэнхим (Public Health Administration) Гэрэлтүүлэгч ирээдүйийг бэлтгэх шилдэг сонголт
Эрүүл мэндэрүүл мэндийн болон нийгмийн халамжийн талбайв шаардлагатай эрүүл мэндийн нийгмийн халамжийн захиргааны шинжээчийг хүмүүжүүлхийн тулд үндсэний анагаах ухааний, эрүүл мэнд, эмнэлэгийн захиргаа болон эрүүл мэндийн бичлэг, эрүүл мэндзахиргааны, эрүүл мэнд эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн мэдээлэл, эмнэлэгийн захиргаа, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн халамж зэргэ тусгай салбарийн тухай итгэлтэй онол лекц болон практик дасгалаар дамжуулан гүн дадлага сургалт бас зэрэгцүүлэн.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Эрүүл мэндийн байгууллагууд(эрүүл мэндийн бичлэгийн газар, эрүүл мэндийн даатгалийн аудитын хэлтэс, эмнэлэг захиргааны салбар, эрүүл мэндийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ зэргэ), албан хаач(эрүүл мэнд, нийгмийн халамж зэргэ), мэдээлэлттай холбоотой байгууллагууд(хүмүүсийн эрүүл мэндийн даатгал олон нийтийн корпораци, тэтгэврийн мөнгөний олон нийтийн корпораци зэргэ), амь болон алдагдалын даатгал компаниу, эмийн сан(эмийн саний эрүүл мэндийн даатгалын шаардах зэргэ), ерөнхий компани(эрүүл мэндэрүүл мэндийн аж үйлдвэрийн холбоотой компаниуд зэргэ), эрүүл мэндийн нийгмийн халамжийн теслийн байгууллагууд

Холбогдох баталгаажуулалт

Эрүүл мэндийн бичиг хэрэг төтлөгч(улсэр үүл мэндийн лиценз), арион цэвэрийн сувирагч(улсэрүүл мэндийн лиценз), мэндхамгаалагч, нийгмийн халамжийн ажилч хоёр дахь болон эмнэлэгын захиргаа(улсын баталгаажуулалт), эрүүл мэндийн даатгал компани, эрүүл мэнд боловсролын конпани, эмнэлэгын кодинейтор, эрүүл мэндмщийн эрүүл мэндийн мэдээлэл, эрүүл мэндийн даатгалийн хянагч нэгдүгэр ба хоёр дахь, нийгэмийн шинжилын анализийн ажилч

Inquiry (+82)63-220-4050