Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Эрүүл мэндын салбар (Health Areas)

Эрүүл саруул нийгэмийн тул шилдэг ажилтнуудийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Онцлогтай боловсролын ноу-хаутайгаар өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин өрсөлдөх чадвартай тэнхим байна. Солонгосын эрүүл мэнд салбарийг удирдах шинжээч үржүүлэх эрүүл мэнд тэнхим юм.

Гоо сайхны тэнхим (Beauty Art) дүрс бэлтгэх илбэчин
Амьдралын түвшинийг сайжруулах бас зав чөлөөний ашиглалтын гоо сайхан(美)-ий тухай нийгэмийн сонирхлын нэмэгдэж байна. 21-р зуунд гоо сайхан бэлгэх нь эрэгтэй эмэгтэйн хамгийн том сонирхал бой гэж хэлж болно. Гоо сайхны тэнхимийн боловсролын зорилт бол эрүүл саруулийн арьс ба гоа сайхйн үс, гоо сайханы бараа болон гарын хумсын гоо сайханийг бэлтгэхийн тулд шинжээчийг хүмүүжүүлэхийн тулд ёс журам ба үйлчилгээний сэтгэлын үндсэн дээр нарийн онолын тухай лекц ба шилдэг практик дасгалтоног төхөөрөмжөөр дамжуулан талбайд тохоромжтой дадлага сургалт бой. Хүмүүсийн эрүүл саруул гоо сайханийг хариуцаж чадах гоо сайханийг салбарийн шинжээчийг халамжилж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

үс стайлист, арьс оператор, гоо сайханы барааний артист, гарын хумсын артист гэх мэт гоо сайхан артист, гоо сайхан зөвлөлгөө, гоо сайханийг удирдлаг ашинжээч, гоо сайханийг боловсролын байгууллагуудийн дадлагын багш, гоо сайханийг аж үйлдвэрийн тусгай судалгааийн ажилчдийг хүмүүжүүлэнэ.

Холбогдох баталгаажуулалт

Гоо сайханч лиценз, дадлагын багш баталгаажуулалт, гоо сайханийг (ерөнхий, арьс ) улсын технологи баталгаажуулалт, гоо сайханы барааартист, гарын хумсын артист, хөл оператор, толгой артсын оператор, хөмсөгийн сунгах техник, арума терапист, байгалийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлын компани зэргэ

Inquiry (+82)63-220-3970