Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Цэргийн техникийн салбар (Military Technology Areas)

Солонгос загын газартай хамтын ажиллагаа гэрээр дамжуулан элитийн технологийн армийн түрүүч хүмүүжүүлэж солонгосын оюутны сургалтын тэтгэлэгт оюутан сонголт болон армийн түрүүч тестийн пунктээр бас дотуур байраас чөлөөлөх гэх давуутай өөр хоорондоо ялгаатай тэнхим, цэргийн технологи шинжээчдээр суурилсан боловсролоор дамжуулан цэргийний хамгийн сүүлийн үеийн боловсролийн шистемийг мэдрэж чадах газар, улсын албан хаач болохийн холбогчийнхоо бой цэргийн техникийн салбар болно.

Байлдааны хэрэгсэлийн тэнхим (National Defense Logistic Material) байлдааны хэрэгсэлын хангамжийн шистем удирдлаганий захиргаа
Цэргийн тулалдааны хүчийг өндөржүүлэх тулд байлдааны хэрэгсэлийн хангамжийн технологи ба хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл шистем болон компьютераар дамжуур бодит ажил чадвартай болгаж байлдааны хэрэгсэлийн тусгай удирдагч халамжилж байдаг

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Солонгосын тэнгисийн цэрэг ба агаарын цэргийн хангамж армийн түрүүч, Солонгос 3 Цэргийн Сургууль ба 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт/албан тушаалтан, технологи цэргийн иргэний ажилтан, батлан хамгаалахын аж үйлдвэрийн компани, байлдааны хэрэгсэл тусгай компаниуд, чанарын буюу логистикийн захиргааний компани

Холбогдох баталгаажуулалт

логистикийн оператор, чанарын захиргааний инженер, логистикийн оператор, савлагаа инженер, материалын оператор, кук(Солонгос хоол, өрнөөдийн ороний хоол хүнс), бичиг баримтийн оператор, аж үйлдвэрийн аюулгүй байдалинженер, сэтгэл зөвлөхүүд, хятадын тэмдэгт(3-раас эсвэл илүү өндөр), P.C.T

Inquiry (+82)63-220-4120