Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Цэргийн техникийн салбар (Military Technology Areas)

Солонгос загын газартай хамтын ажиллагаа гэрээр дамжуулан элитийн технологийн армийн түрүүч хүмүүжүүлэж солонгосын оюутны сургалтын тэтгэлэгт оюутан сонголт болон армийн түрүүч тестийн пунктээр бас дотуур байраас чөлөөлөх гэх давуутай өөр хоорондоо ялгаатай тэнхим, цэргийн технологи шинжээчдээр суурилсан боловсролоор дамжуулан цэргийний хамгийн сүүлийн үеийн боловсролийн шистемийг мэдрэж чадах газар, улсын албан хаач болохийн холбогчийнхоо бой цэргийн техникийн салбар болно.

Тэнгэрийг батлан амгаалахийн тулд пуужинг тэнхим (Air Defense Missile Weapon) Тэнгэрийг батлан амгаалахийн тулд пуужинг шистем захиргаа удирдлага
Дижитал электроний мэдээлэл технологи боловсролын ба хамгийн сүүлийн үеийн пуужинг болон тэнгэрийг батлан амгаалахийн тулд зэвсэг шистемийн тухай ашлгалт болон засвар үйлчилгээ технологийг зааж тэнгэрийг батлан амгаалахийн тулд пуужинг шинжээч болгаж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Солонгос, тэнгисийн цэргийн арми ба агаарын цэрэгийн тэнгэрийг батлан амгаалахийн тулд армийн түрүүч, Солонгос 3 Цэргийн Сургууль боюу 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт/албан тушаалтан, технологитай холбоотай цэргийн ажилтан, Батлан хамгаалахын аж үйлдвэрийн компани, байлдааны хэрэгсэл тусгай компаниуд, чанарын /логистикийн захиргааний компани

Холбогдох баталгаажуулалт

Мэдээлэл харилцаа холбоо инженер, газар дээр диогийн харилцаа холбоо техникч, дижитал хяналтын инженер, машин дизайнер, бичиг баримтийн оператор, аж үйлдвэрийн аюулгүй байдал инженер, сэтгэл зөвлөхүүд, хятадын тэмдэгт((3-раас эсвэл илүү өндөр), P.C.T

Inquiry (+82)63-220-4120