Элсэлтийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль
Хүргүүлэх материал
Дэс дугаар Барааны нэр төрөл Тайлбар тэмдэглэл
1
 • Коллеж өргөдлийн маягт
 • Ивээн тэтгэгчийн санхүүгийн байдал болон адилтгалийн баталгааны бичиг(ивээн тэтгэгч)
 • - Үндэсний хэлээр нэг
 • Солонгос хэлээр орчуулсан нэг
 • - 1-р маягт, 3-р маягт
 • Фото
2
 • Хувийн мэдэгдэл
 • - Үндэсний хэлээр нэг
 • Солонгос хэлээр орчуулсан нэг
 • 2-р маягт
3
 • Ахлах сургууль диплом боюу
  төгсөлтийн төлөвлөгөөний гэрчилгээ
 • Нэгэн эх хувилбар болон нэгэн хуулбар
 • Сургуулын утасны дугаар бицих хэрэгтэй
4*
 • Их сургуурын диплом боюу
  хамран сургалтын гэрчилгээ боюу
  төгсөлтийн төлөвлөгөөний гэрчилгээ
 • Нэгэн эх хувилбар болон нэгэн хуулбар
 • Сургуулын утасны дугаар бицих хэрэгтэй
5
 • Ахлах сургуулын дүнгийн хуулбар
 • Нэгэн эх хувилбар болон нэгэн хуулбар
 • - Сургуулын утасны дугаар бицих хэрэгтэй
 • Сургуулын захиралын тамга, олгосон он сар өдөр, сургуулын утасны дугаар, ангийн багшийн нэр бичих хэрэгтэй
 • Ахлах сургуулын дүнгийн хуулбар
6
 • Гэр бүлийн харилцааны гэрчилгээ
 • Нэгэн хуулбар
 • - Эцэг эхийн Англи нэр мэдээлэл харж болох материал хэрэгтэй
 • Жишээ: Филиппин : Family Census, Индонези : Гэр бүлийн харилцааны гэрчилгээ (KARTU KELUARGA), Бангладеш : жоммо какоз боюу жомма сайд тикет, Вьетнам : гэр бүлын бичлэг (So Ho Khau) боюу төрсний гэрчилгээ (Giay khai sinh ), Молгол : гэр бүлийн харилцааны гэрчилгээ, Пакистан : Family Certificate, Шри Ланка : баүлэ сотификейт, Мьянмар : Гэр бүлийн харилцааны гэрчилгээ(Интаүнсүсаен), Непал : жонмадалда, Киргизстан, Казакстан. Узбекистан․ Украин ба Тайланд: төрсний гэрчилгээ
7
 • Өөрний болон эцэг эхийн биеийн байцаалтийн
  хуулбар(гадаргуу, нуруу)
 • Тус бүр нэгэн хуулбар
 
8
 • Эцэг эх Хөдөлмөр эрхлэлтийн гэрчилгээ болон
  импортын гэрчилгээ
 • тус бүр нэг
 • - Ажил эрхлэлтийн гэрчилгээ, ажиласан хугацаа, тушаал, олгосон газаөийн утасны дугаар бицих хэрэгтэй, Солонгос хэлээр орчуулсан материал хэрэгтэй
 • Эцэг эх ивээн тэтгэвэл эцэг эх байхийг батлах гэрчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн гэрчилгээ, эцэг эхийн нэртэй банкны дансны тайлан зэргэ
9
 • Паспортийн хуулбар
 • 1
 
10
 • Гэрэл зураг <3 X 4cm>
 • 5
 • Зураг авалтаас 6 сар өнгөрсэнгүй байх хэрэгтэй
11
 • Санхүүний чадварийг дэмжих баримт бичгийг
  (Жишээ: банкны дансны тайлан, дансны хуулбар, орд ба авсан баталгаажуулсайн бгчиг)
 • Нэгэн хуулбар
 • Нэгэн гол банк олгосондансны тайлан(олгосон он сар өдөрээс нэгэн сар өмөнээс хадгагууласаний батлах хэрэгтэй)
 • * Хадгагууласан мөнгө 화 $12,000 доллар ба дээр байх хэрэгтай(Сургалтын төлбөрийг оролцуулах)

※ Хувь хүний ​​нөхцөл байдлаас хамааран нэмэлт баримт бичигий өгч болно
※ Бүх бичиг баримт олгосон он сар өдөрээс 6 сар өнгөрсэнгүй байх хэрэгтэй
※ Дэс дугаар 3, 4, 5, 6-ийн барааны нэр төрөлийн хүргүүлэх материал нь нэгэн Солонгос хэлээр орчуулсан хуулбарийн тухай нотариат ба боловсролын байдалын гэрчилгээний тайлан(орон нутгийн БНСУ-ын ЭСЯ-ны гэрчилгээний болон apostille)ийг хамтдаа өгөх хэрэгтэй