Оюутны хотхон дахь амьдрал
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль
Шатаах хүсэл тэмүүлэл ба онцгой алсын хараатай байвал, Жонжү Бижон Коллеж таны боломжд өгөөмрөөр хөрөнгө оруулалт өгөнэ. Өөр хоорондоо ялгаатай шинжээч болж өрсөлдөх чадвартай болгахоор нарийн нямбай дадлага сургалт ба олон оюутны сургалтын тэтгэлэгт, шистемтэй дэмждэг Жонжү Бижон Коллежд өнөөдөр бас таны алсын хараа өсж болно.
Агуу мөрөөдөл рүү урагшлах ажилтнуудийн тулд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
Хөдөлмөр эрхлэл сайн коллеж, Жонжү Бижон Коллеж нь Солонгосийг удирдах жинхэн ажилтнуудийг бэлтгэж байбаг. Жил бүр том компаниуд ажил авахийг бэлтгэх аигигаар дамжуулан олон оюутан LG, Самсунг, Дүсан, KCC зэргэд ажил авдаг гайхамшигт гүйцэтгэл ба баталгаажуулалт олж авахийг бэлтгэх ангигаар дамжуулан нэгэн хүнд нэгэн баталгаажуулалт боюу дээр олж авах зэргэ үр дүнтэй байгаад, Жонжү Бижон Коллеж Солонгосыг удирдах жинхэнэ ажилтнууд сургалтууд байхийг нотолдог. Хөдөлмөр эрхлэлтын ям дэмжих залууний ажилийн академи, орон нутгийн хүсэлтийн хариуд ажил дэмжих тесл, залууний ажилийн дэмжих тесл, залууний ажилийн газар туршлагаас харахад хөтөлбөр тесл эзргэ тус бүр шалгарж оноос янз бүрийн боловсруулсан ажилийн дэмжлэг нэмж байгаа.
Онцгой коллеж амьдралын дамжуулан туршлагаас харахад тэтгэлэгт хөтөлбөр
Жонжү Бижон Коллеж нь оюутаноод коллеж амьдралын баяр хөөр ба боломжит авьяас ба чадварийг үзүүлж итгэх итгэлтэй болгахоор бүх нэгдүгээр курсийнхээ бүтэн коллежийн дэмжлэгээр туршлагаас харахад тэтгэлэгт хөтөлбөр халамжлуулж байна.

Хөтөлбөр

: Тэнгисийн цэргийн туршлагаас харахад кемпин, гольф, сквош, усан сэлэлт, хип хоп бүжг, бүжгийн спорт, рафтин, бонжи жомп, явган, дунд усанд шумбалтын спорт, улс орны жагсаалаар явах, цана кемпийн
Мөрөөдөлтэй Бижон оюутаний тулд тэтгэлэгт хөтөлбөр
Жонжү Бижон Коллеж нь оюутаноод санхүүгийн дарамт байхгүй байдалд мөрөөдөл ухамсарлаж болгахоор төрөл бүрийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг бэлтгэж байна. Элсэлтын тэтгэлэгт, том компаниуд ажил авах тэтгэлэгт, баталгаажуулалт олж авах тэтгэлэгт гэх мэт онц оюутаний тулд дэмжлэгээс олон настай оюэтаний тэтгэлэгт, цэдгийн өмнөх үг тэтгэлэгт, гадаадад сурдагийн тэтгэлэгт, олон соёлт тэтгэлэгт, гэх мэт оюутаноодийн байдалаас өргөн дэлгэр тэтгэлэгт өгч оюутаноодийн мөрөөдөл ухатжилахийг дэтжидэг. Боломж нь чармайх хүнмэй бой юм! Мөрөөдөл рүү орилт хийх оюутанд боломжтай болно.
Маш том дэлхий рүү яавх гадаад улсд гадаад хэдний хөтөлбөр
Боловсролын даяарчлал болдаг урсгалаас хамаарч Жонжү Бижон Коллежд сурж байх оюутаноодийг хилийн чанад дахь англи хэл хэлдэг газар дахь хамтын ажиллагааний коллежд явуулж англи хэл сурх боломжийг өгч байна. Энийг ашилан оюутаноодийн гадаад хэлний чадвар бэхжүүлж бас төрөл бүрийн суёл туршлагаар дамжуулан гадаад улсын суёлын хүлээн зөвшөөржийг нэмэгдүүлж олон улсын хамтын ажиллагаагий өсч байна.(АНУ, Австрали, Хятад, Шинэ Зеланд, Тайвань, Филиппин, Энэтхэг улс, Непал)